Fælleskommunale Arkitekturprincipper

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Fælleskommunale Arkitekturprincipper
Status-4.png
V. 3193
Om Status
Fælleskommunale Arkitekturprincipper
Strategi Forretning Information Applikation Teknologi
Konceptuelt Fælleskommunale Arkitekturmål Hændelsesdrevet arkitektur
Logisk Fælleskommunale Arkitekturprincipper Byggeblokke
Fysisk Støttesystemer
Styring Enterprise arkitektur
Arkitekturstyring
It-arkitekturrådet

Formålet med de Fælleskommunale Arkitekturprincipper

Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring.

Principper anvendes til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter – som en vejledning, der anvendes til at træffe de konkrete beslutninger. Principperne er derimod ikke de faktiske beslutninger. Det enkelte princip skal altid vurderes ift. det enkelte projekt m.v., hvor de konkrete afgørelser træffes.

Principperne anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem de konkrete beslutninger i kommunale it-projekter, road-maps og strategier og den overordnede retning og vision for kommunal it-udvikling. Der kan være gode grunde til at vælge at afvige i konkrete tilfælde, men afvigelsen bør altid forklares. Herved sikres, at arkitekturen overordnet bevæger sig i den ønskede retning, og at afvigelser vælges af vigtige strategiske og operationelle hensyn.

De Fælleskommunale Arkitekturprincipper

De fælleskommunale arkitekturprincipper er udarbejdet med udgangspunkt i de fem Fælleskommunale Arkitekturmål. Det vil sige, at arbejdsgruppen har defineret og prioriteret de arkitekturprincipper, som de vurderer som vigtigst for at nå de fem fælleskommunale arkitekturmål, der igen udspringer af de overordnede målsætninger i de fælleskommunale og fællesoffentlige digitale strategier.

Principperne er grupperet efter, om de anvendes som vejledning til beslutninger på områderne: - A. Strategi, primært henvendt til politikere og beslutningstagere i den kommunale forretning. - B. Forretning og Information, primært henvendt til beslutningstagere og forretningsudviklere eller - C. Applikation og Teknologi, primært henvendt til kravstillere og leverandører.

Det enkelte princip understøtter som oftest flere af de fem arkitekturmål - nedenstående tabel angiver hvilke arkitekturmål, princippet understøtter.

A: Strategi

Princip\Mål Sammenhængende it Genbrug Byg til forandring Flere leverandører Driftsstabilitet
A1. Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur
A2. Arkitekturen skal sikre mod leverandør-”lock-in”
A3. It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra starten

B: Forretning

Princip\Mål Sammenhængende it Genbrug Byg til forandring Flere leverandører Driftsstabilitet
B1. Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger
B2. Arbejdsgange er dokumenterede på tværs af forretnings-domæner
B3. Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb
B4. It-løsninger udfordrer og effektiviserer eksisterende arbejdsgange og regler
B5. Der anvendes altid et standardiseret begrebsapparat
B6. Der er defineret entydigt ejerskab af data og processer
B7. Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen
B8. Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes
B9. Adskil det foranderlige fra det uforanderlige

C: Teknik

Princip\Mål Sammenhængende it Genbrug Byg til forandring Flere leverandører Driftsstabilitet
C1. Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges
C2. Alle objekter er uafhængige af systemet, hvor de er skabt
C3. Data identificeres entydigt
C4. It-løsninger er skalerbare efter formål
C5. It-løsninger er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud

Beskrivelser af principperne foreligger også samlet i en print-venlig version[1]

Referencer

  1. http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60363/cf_202/F-lleskommunale_arkitekturprincipper_1_0.PDF